0962.85.85.85

Điện thoại Tư vấn - Hỗ trợ

Cẩm nang  

Tư vấn- Thông tin mua sắm

Lenovo (Hiện có 3 sản phẩm)

Lenovo K80M

2.990.000 ₫

Lenovo Zuk Z1

3.790.000 ₫

Lenovo Zuk Z2 2 Sim

4.990.000 ₫