0963.48.48.48
0962.85.85.85

Nokia (Microsoft) (Hiện có 2 sản phẩm)

Nokia X6 16GB

999.000 ₫